Дислексія – що треба знати?

Дислексія – патологічний стан, що проявляється вибірковими порушеннями здатності до оволодіння навичками читання та письма зі збереженням загальної здатності до процесу навчання. Прийнято виділяти дислексію і труднощі при оволодінні читанням, які викликані іншими причинами, як розумова відсталість, будь-які дефекти органів зору чи слуху. Такі порушення прийнято називати неспецифічними порушеннями читання. Дислексія відрізняється від них стійкістю та вибірковістю порушень.

Що таке дислексія?

Дислексія – це розлад мовлення та навчання, який характеризується невмінням або обмеженою здатністю до правильного сприйняття, розпізнавання та звукового аналізу слів, що може впливати на читання, письмо та правопис. Це нейророзвитковий розлад, який зазвичай виявляється у дитинстві під час навчання читанню.

Дислексія є тривалим станом і може зберігатися протягом усього життя, але з відповідними підходами до навчання та підтримки, багато людей можуть успішно опанувати навички читання та письма, хоча можуть потребувати додаткової підтримки у порівнянні з тими, хто не має цього розладу.

Ця патологія може виявлятися у різних формах та різному ступені важкості в різних людей. Вона не є ознакою низького інтелекту чи ледарства. Багато осіб з дислексією мають нормальний рівень інтелекту та можуть мати багато інших талантів та навичок. Дислексія може виявитися у різному ступені важкості: від легких до важких. Зазвичай дислексію діагностують у дитинстві, коли дитина вчиться читати та писати.

Симптоми дислексії

Дислексія може проявлятися різними симптомами, які можуть варіюватися в залежності від ступеня важкості розладу. Ось деякі типові симптоми дислексії:

  • Проблеми з читанням: Дитина може мають труднощі у правильному розпізнаванні та вимові слів, часто замінюючи букви або звуки у словах.
  • Помітна повільність читання: Діти з дислексією можуть читати повільніше, ніж діти без цього розладу, та мають тенденцію до пропускання слів або рядків тексту.
  • Письмові проблеми: Діти з дислексією можуть мати проблеми з письмом, змішувати букви у словах, робити помилки у правописі та мають тенденцію до переписування слів.
  • Труднощі з розумінням прочитаного: Люди з дислексією можуть мати труднощі у зрозумінні того, що вони прочитали, навіть якщо вони вміють вимовити слова правильно.
  • Проблеми зі словником: Запам’ятовування та відтворення слів може бути ускладненим для людей з дислексією.
  • Труднощі у написанні та читанні чисел: У деяких випадках дислексія може також впливати на математичні навички.

Важливо відзначити, що дислексія може проявлятися індивідуально для кожної людини, і не всі з перелічених симптомів можуть проявлятися у конкретних випадках. Якщо у вас є підозра на дислексію або у когось з вашого оточення, рекомендовано звернутися до спеціаліста для проведення відповідної оцінки та надання підтримки.

Причини дислексії

За сучасними методами дослідження, в основі захворювання на дислексію знаходяться нейробіологічні причини. Певні ділянки та зони в мозку (в задній частині лівої середньої скроневої звивини) у хворих з даною патологією функціонально менш активні, ніж у фізіологічній нормі. Структури мозкової тканини у цих осіб також мають відмінність від норми – виявляються зони зі зниженою щільністю ліворуч у задній третині середньої скроневої звивини.

За результатами молекулярно-генетичних досліджень було виявлено гени, відповідальні за розвиток дислексії.

Симптоми дислексії

Методи діагностики дислексії

Дислексія є складним щодо діагностики розладом. Є безліч факторів, які потрібно брати до уваги при проведенні діагностики захворювання. При проведенні тестування визначаються рівні того, як дитина може читати та порівнюється з тим, як можуть читати діти у цьому віці. Це дослідження проводиться за допомогою когнітивного тестування. При цьому показники читання фіксуються та проводяться позначки у місцях, де мало місце порушення читання. При проведенні різних тестів перевіряються також слух та здатність до відтворення мови. Проводиться визначення того, як краще дитиною сприймається інформація: усно (під час розмови) або тактильно (коли вона щось робить за допомогою своїх рук).

Лікування дислексії

На жаль, дислексія не піддається повному лікуванню, оскільки є нейророзвитковим розладом. Для діагностики та лікування дислексії зазвичай залучають спеціалістів у сфері дефектології, психології та педагогіки, які розроблять індивідуальний підхід до навчання для кожної людини з дислексією, що допоможе їм максимально розвинути їхні здібності та досягти успіху в навчанні.

Розвиток дислексії
Дислексія у дітей

На сьогоднішній день, лікування дислексії спрямоване на розвиток навичок читання, письма та розуміння тексту. Важливо пам’ятати, що з відповідним підходом та допомогою багато дітей та дорослих можуть успішно розвивати свої навички та досягати успіху в навчанні та житті.

Залишити відповідь